Notarius Publicus i Ängelholm & Åstorp

Jur.kand. Cathrine Nyander är förordnad av Länsstyrelsen som Notarius Publicus i Ängelholm.

Notarius Publicus har till uppgift att bistå allmänheten med att bestyrka namnunderskrifter, intyga kopior av originalhandlingar och legalisera uppgifter i handlingar samt utfärda Apostille.


Som privatperson måste du komma in till oss för att lämna handlingen. Vi tar inte emot uppdrag per post. Du behöver endast komma personligen när det gäller ditt namnbestyrkande och kopia av ditt pass, i de flesta övriga ärenden kan du skicka ett ombud.


Handläggaren tar emot dig och ni går tillsammans igenom ditt ärende. Tänk på att det är du som måste tala om vad det är för bestyrkande du behöver. Om du är osäker så ta först kontakt med den person eller myndighet som begärt att du ska vända till Notarius Publicus.


Vi har drop-in för inlämning av handlingar (ej bestyrkande av namnteckningar) på:

Måndag     9:00 - 12:00

Tisdag        9:00 - 12:00

Onsdag      9:00 - 10:00

Torsdag     enligt överenskommelse (även mottagning i Båstad)

Fredag       enligt överenskommelse

Handlingarna är klara för avhämtning nästkommande arbetsdag eller enligt överenskommelse. Det också bra att boka tid genom att ringa vårt telefonnummer eller skicka dina kontaktuppgifter per e-post:

Vi har samarbete med Notarius Publicus i Åstorp och kan ordna både legalisering och Apostille vid samma tillfälle.

APOSTILLE
Notarius Publicus utfärdar Apostille (intyg enligt Haagkonventionen den 5 oktober 1961) på handling utställd av en svensk myndighet. Handlingen måste vara i original samt vara undertecknad av en myndighetsperson och försedd med myndighetens sigill eller stämpel. Handling som försetts med Apostille är undantagen alla ytterligare krav på bestyrkande och legalisering i land anslutet till Haag-konventionen.

Exempel på dokument som kan förses med Apostille är, personbevis från Skatteverket, registerutdrag från Bolagsverket, översättningar från en auktoriserad översättare från Kammarkollegiet. Ett bestyrkande av en annan Notarius Publicus är en handling från en svensk myndighet.


BESTYRKANDE AV NAMNTECKNING
Notarius Publicus kan bestyrka en namnteckning på exempelvis ett avtal eller en fullmakt. Vid ett namnbestyrkande bestyrks endast namnteckningen inte innehållet i handlingen. Du måste personligen infinna dig hos Notarius Publicus och underteckna handlingen.
Bestyrkande av namnteckning sker endast efter tidsbokning. Boka tid genom att kontakta oss.


BESTYRKANDE AV NAMTECKNING OCH BEHÖRIGHET
Notarius Publicus kan bestyrka namnteckning och personens behörighet att underteckna handlingen. Du måste personligen infinna dig hos Notarius Publicus och underteckna handlingen. I samband härmed behöver du styrka din identitet genom att uppvisa giltig legitimationshandling (pass eller svenskt körkort/ID-handling) samt underlag för din behörighet (ex registerutdrag från Bolagsverket).
Bestyrkande av namnteckning och behörighet sker endast efter tidsbokning. Boka tid genom att kontakta oss.


LEGALISERING AV FIRMATECKNARES NAMNTECKNING
För att kunna bestyrka en firmateckning måste registerutdrag från Bolagsverket medtas i vilket firmateckningsrätten ska framgå.


LEGALISERING AV VISSA FULLMAKTER, LEVNADSINTYG OCH AFFIDAVITER
I vissa fullmakter, affidaviter och liknande handlingar finns information om fullmaktsgivaren som Notarius Publicus ska intyga. I dessa fall så måste du ha med dig underlag som styrker det som står i fullmakten eller handlingen. Detta kan exempelvis vara ditt pass, ett utdrag från Skatteverket eller annan svensk myndighet.


LEGALISERING AV FOTOKOPIOR
Notarius Publicus kan bestyrka kopia av ex. pass, id-kort, examensbevis m.m. Vid bestyrkandet måste du uppvisa originalhandlingen. Du behöver inte ha med dig en kopia av handlingen till ditt besök hos oss, vi kopierar originalhandlingen. Notarius Publicus kommer att undersöka originalhandlingens äkthet innan en bestyrkt kopia utlämnas.


LEGALISERING AV ADOPTIONSHANDLINGAR
Vid bestyrkande av adoptionshandlingar ska dessa lämnas in till oss. Handläggningstiden är 3 dagar. Tag vid besöket med instruktionerna som vanligtvis erhålls från adoptionsbyrån.


BETALNING
Pris per bestyrkande eller Apostille är 800 kr. Vid flera bestyrkanden hos samma Notarius Publicus vid samma tillfälle ges rabatt. Betalning sker via Swish eller kontant.